Humanitární + jednotka

Humanitární jednotka ČČK je hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky (v našem případě Humanitární jednotky ČČK) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Struktura Humanitární jednotky ČČK

 • Velitel
  řídí činnost HJ ČČK a zajišťuje návaznost na další složky IZS
 • Zdravotnická sekce
  poskytování první pomoci raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, ošetřovatelská péče o odsunuté osoby
 • Humanitární sekce
  zabezpečení nouzového ubytování osob odsunutých z místa neštěstí
  zajišťování nouzového stravování osob odsunutých z místa neštěstí
 • Psychosociální sekce
  poskytování potřebné sociální a psychologické pomoci, vedení registrace odsunutých osob, jejich vybavení ošacením a základními hygienickými potřebami. Spolupráce v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin

Náš tým

Připravujeme

Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek